Dialog Rasulullah vs Yahudi

“Mereka tidak henti-henti memerangi dan memperdaya kamu, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran andai saja mereka mampu.” [Al-Baqarah: 217]

Rasulullah vs Yahudi

Dialog-dialog Rasulullah bersama kaum Yahudi mengenai akidah dan agama serta kepelbagaian kehidupan sosial yang bakal dihurai dalam karya ini, adalah sebuah ikhtiar untuk memahami dengan pengertian kukuh segala isi dada dan kecamuk pemikiran manusia-manusia Yahudi, yang sarat dendam kesumat serta permusuhan sengit terhadap Rasulullah mahupun terhadap kaum Muslimin.

Tiada tujuan lain daripada perilaku manusia-manusia Yahudi di muka bumi ini, selain ingin mematikan cahaya Allah (agama Islam) dengan pertanyaan-pertanyaan negatif, sebagaimana yang terdapat dalam dialog-dialog mereka bersama Rasulullah SAW.

“Manusia-manusia Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” [Al-Baqarah: 120]

DAPATKAN BUKU INI SEKARANG! Dialog Rasulullah vs Yahudi

Comments