Konspirasi Yahudi: Perang dan Penaklukan

Buku Konspirasi Yahudi: Perang & Penaklukan ini membongkar, mengupas dan mengemukakan bukti sulit dan kurang diketahui umum strategi Yahudi mencipta dan mengatur peristiwa demi peristiwa dalam tempoh 100 tahun lepas.

Konspirasi Yahudi

Penulis juga membongkar percubaan mereka bagi merealisasikan penubuhan sebuah kerajaan agung dunia atau world super government.

Semua bukti ini dapat dijadikan sumber alternatif kepada pengkajian peristiwa penting yang berlaku selama satu abad terakhir daripada perspektif yang berbeza.

Pembentangan maklumat ini dikumpul daripada pelbagai sumber dan pembacaan seperti;
  • Corporatism: The Secret Government of the New World Order oleh Jeffrey Grupp
  • Ensiklopedia Perang Dunia Kedua World War II: War Crimes & Espionage
  • Terbitan Abbeydel Press, The Battle for God
  • Tulisan Karen Armstrong dan The Secrets of the Freemasonry: Revealing the Surpressed Tradition oleh Jonathan Lomas

Dengan pembentangan maklumat ini, kita dapat mengetahui secara mendalam tentang siapa, bagaimana, bila dan mengapa sesuatu peristiwa itu terjadi.

Melihat sejarah dengan mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang timbul daripada pelbagai sudut, membantu kita mengenal siapa kawan dan lawan.

Dengan cara itu, masalah-masalah yang timbul daripada hal-hal itu dapat diselesaikan.

DAPATKAN BUKU INI SEKARANG! Konspirasi Yahudi: Perang dan Penaklukan

Comments