Yahudi, Syiah dan Dajal Penyebar Fitnah Dan Pemesong Akidah

Termaktub dalam Al-Quran dan hadith, bangsa Yahudi adalah bangsa yang banyak melakukan kerosakan di bumi.

Penyebar Fitnah

Bangsa berketurunan Nabi Yaaqub a.s. ini seringkali dikaitkan dengan pemalsuan, pemesongan akidah. Malah, mereka juga membunuh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka.

Sejarah juga membuktikan, bangsa ini memainkan peranan yang begitu penting sebagai masterminddalam pertembungan antara timur dan barat seperti kejatuhan Empayar Uthmaniah, peperangan dan penjajahan era Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan yang terkini penyembelihan umat Islam di Palestin, Syria, dan Mesir.

Malah, isu ini tidak akan lengkap perbincangan ia sekiranya tidak mengaitkan dengan peranan Syiah di rantau asia tengah.

Siapakah Yahudi dan syiah yang sebenar? Apakah perkaitan antara kedua-dua golongan ini dengan Dajal? Apakah kesesatan dan keburukan yang dibawa oleh mereka?

Antara kandungan menarik buku ini adalah:
 • Saint Paul: Pendusta Terhebat Dunia
 • Konspirasi Yahudi-Eropah Bermula di Palestin
 • Asal-Usul Zionis: Empayar Khazar
 • Abdullah bin Saba’ dan Perpecahan Terserlah
 • Pendapat Ulama tentang Syiah
 • Nusairiyah: Cabang Fahaman Syiah yang Paling Memusuhi Islam
 • Iran dan Hizbullah
 • Khabar tentang Dajal dipetik daripada Hadith Nabi s.a.w.
 • Dajal dalam Bible
 • Bukti Kedatangan Dajal
 • Pertentangan dengan Dajal
 • Nabi Isa a.s. dengan Yakjuj dan Makjuj
 • Manusia Selepas Nabi Isa a.s.

Buku ini akan memperkenalkan kelompok manusia yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah s.w.t. ini, sehingga menjadi fitnah kepada orang yang beriman.

DAPATKAN BUKU INI SEKARANG! Yahudi, Syiah dan Dajal Penyebar Fitnah Dan Pemesong Akidah

Comments