Membongkar Perancangan Israel Raya

“Membaca karya Herry Nurdi ini akan menguak kefahaman dan kewaspadaan kita. Aslinya, Israel Raya yang berfahaman sekular-pragmatik adalah bangsa penjajah, yang rasis dan diskriminatif.

Israel Raya

Buku ini sangat sesuai menjadi rujukan yang sangat dalam dan luas kajiannya, bagi mereka yang berminat sebagai pengamat konspirasi dan Zionisme”.

“Buku Herry Nurdi ini memperkaya Khazanah Kajian tentang Yahudi dan Zionisme di Nusantara.

Herry Nurdi termasuk sedikit pengkaji dan wartawan yang sangat peduli terhadap masalah besar yang sekarang dicuba untuk diabaikan atau dilupakan oleh sebahagian cendiakawan”.

DAPATKAN BUKU INI SEKARANG! Membongkar Perancangan Israel Raya

Comments